Asuinrakennukset - Liike- ja toimistorakennukset - Oppilaitokset ja päiväkodit - Muut julkiset rakennukset - Maankäytön suunnitelmat

SAMMUTUS- JA PALONTUTKIMUSLABORATORIO

2009

Senaatti-kiinteistöt
Pelastusopiston harjoitusalue, Korvaharju
70800 KUOPIO

Uudisrakennus, palotalo 500 brm2
Uudisrakennus, valvomo ja varasto 200 brm2


Sammutus- ja palontutkimus-
laboratorio, Kuopio
 
2009

Pohjois-Savon Maistraatti, Kuopio 
2009

Juankosken paloasema 
2007

Hossan Luontokeskus, Suomussalmi 
1990, 2001, 2002